ASÜSEM Online Sertifikalı Uzaktan Eğitim Programları

Sevgili Öğrencilerimiz,

“Evde Kal”dığımız, eğitim öğretim faaliyetlerini uzaktan öğretim modeliyle sürdürdüğümüz bu günlerde Aksaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak kişisel gelişiminize katkı sağlayacak sertifikalı eğitim programlarımızla sizlerleyiz;

  •                 1.      Tüm öğrencilerimize uzaktan eğitim sistemimiz üzerinden açık ve ücretsiz olan bu programlara katılım, tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır.

  •                 2.     24 Nisan Cuma gününden itibaren başlayacak 24 saatlik “İleri Excel” ve 48 saatlik “Robotik ve Kodlama” eğitimlerinin her biri için de uzaktan eğitime % 80 devam sağlayan öğrencilerimiz ilgili programa yönelik ASÜ SEM onaylı “Katılım Belgesi” almaya hak kazanacaktır. Ayrıca, uzaktan eğitime % 80 devam sağlamak koşuluyla, eğitim programlarının sonunda yapılması planlanan sınavdan (mevcut koşullar dikkate alınarak tarihi sonradan paylaşılacak olan online ya da yüz-yüze yapılacak sınavdan) 60 (Altmış) başarı eşiğini sağlayan öğrencilerimiz ilgili programa yönelik ASÜ SEM onaylı “Sertifika Belgesi” de alabileceklerdir. 

  •               3.     Katılım sağlayabilmeniz için her iki eğitim programımız da ders olarak uzaktan eğitim sistemimizde üzerinize atanmış olup, daha önce de ifade edildiği gibi programlara katılım tamamen gönüllülük esasına dayalı olduğundan, yukarıda belirtilen şartlarla katılım sağlayanlar ilgili belgeleri almaya hak kazanacak; katılmak istemeyen öğrencilerimizin üzerlerine atanmış bu derslerle ilgili herhangi bir işlem ya da yaptırım söz konusu olmayacaktır. Bu yüzden, katılmak istemeyen öğrencilerimizin sistemden üzerlerine atanan bu dersleri dikkate almamaları önemle rica olunur.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

İletişim Bilgileri
E-Posta: asusem@aksaray.edu.tr
Telefon: (0382) 288 2614