Salgın Sonrası

Ülkemiz ve dünyamızı derinden etkileyen COVİD19 salgını sonrasında üniversitemizde eğitimin her şart ve durumda devam edebilmesinin sağlayacak planlamalar yapılmakatadır. Bu kapsamda;

Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinin uzaktan ve tam senkron hale gelebilmesi için teknolojik alt yapı çalışmalarının yapılması,

Çalışanların bu tür durumlarda adaptasyonunu kolaylaştırmak amacıyla bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verilmesi,

Uzaktan eğitim ile önlisans ve tezsiz yüksek lisans programların açılması, 

Halihazırda asenkron şeklinde yürütülen uzaktan eğitim derslerinin bir kısmının senkron ile verilmesinin sağlanması,

Üniversitemizde okutulan bazı seçmeli derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesi,

Sürekli eğitim merkezinin uzaktan eğitim kapsamında verdiği kursların çeşitliliğinin artırılması,

Online ortamında düzenlenen konferansların çeşitliğinin ve sayısının artırılması,

Öğretim elemanlarımızın ders notlarının üniversitemizin açık erişim sistemine yüklenmesi ile herkese açık hale gelmesinin sağlanması,

Dijital ortamda da topluma destek hizmetlerinin verilmesi,

Bazı sınavların dijital ortamda yapılmasının sağlanması planlanmaktadır.