Uzaktan Eğitim

Koronavirüs salgınına dair önlemlerin alınmaya başlanmasıyla birlikte Aksaray Üniversitesi’nde (ASÜ) tüm birimler teyakkuza geçmiş ve süreç içerisinde yapılması gereken çalışmalar hızlı şekilde gözden geçirilerek uygulamaya konulmuştur. Bugün de tüm çalışmalar, kurumlarımızın aldığı önlemler doğrultusunda sürdürülmekte, salgına dair gelişmeler titizlik içerisinde takip edilmektedir.

 

Üniversitemizde, tüm akademik birimlerdeki dersler 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan öğretim yöntemiyle verilmeye başlanmış olup ASÜ’de dersler, önlisans ve lisans düzeyi içinde asenkron, bazı lisans bölümleri ve lisansüstü programların önemli bir kısmı için senkron modelde yürütülmektedir. Üniversitemizde, uzaktan öğretim modeli kapsamında, bir öğrenme yönetim sistemi olarak ALMS kullanılmaktadır.

 

2016 yılından buyana ASÜ’de ortak zorunlu dersler uzaktan öğretim modeli ile verilmektedir. ASÜ’nün, elektronik ortamda derslerin aktarılmasına dair bu tecrübesi münasebetiyle, sistemin kullanımına adaptasyon hızlı şekilde sağlanmıştır. Özellikle öğrenciler açısından uzaktan öğretim sistemi, ortak zorunlu dersler münasebetiyle bildikleri bir sistem olmasından dolayı kısa sürede anlaşılmış ve ciddi diye nitelendirilebilecek herhangi bir problem meydana gelmemiştir. Öğrenciler, sürece ve sistem kullanımına dair SMS, web sitesi duyurusu ve e-posta yoluyla bilgilendirilmiştir. Öğretim elemanları da benzeri bir uyumla dersleri ve ders materyallerini elektronik ortama kısa sürede aktarmıştır. Öğretim elemanlarımızın tümüne ders kayıtları öncesinde, atılması gereken adımlar ve takip edilmesi gereken işlem sıralamalarıyla alakalı detaylı bilgilerin yer aldığı yazılı ve görüntülü ‘sistem kullanım rehberi’ sunulmuştur.

 

Bu sürecin ilerlemesinde merkezi bir noktada yer alan Aksaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASUZEM), derslerin online ortamda başlamasıyla birlikte, hem öğrenciler, hem de öğretim elemanlarının karşılaşabileceği olası problemlere anında müdahale için destek birimlerini devreye almıştır. Bu birimler 7/24 prensibiyle çalışmaktadır. Teknik destek konusundaki taleplere hiçbir aracı birim veya işleme gerek kalmadan cevap verilmekte ve problemler en hızlı biçimde çözülmektedir. 

 

Sınavların yürütülmesinde uzaktan eğitim sistemi üzerinden herhangi bir süreç ya da modül kullanılmamıştır. Ara sınav döneminde öğrencilere, sınav yerine geçecek olan ödevler verilmiştir. Öğrenciler, ara sınav ödevlerini öğretim elemanlarının kurumsal e-posta adreslerine gönderme veya UZEM sistemi üzerinden mesaj iletme yoluyla teslim etmişlerdir. Ara sınav sürecinde de herhangi bir problem yaşanmamıştır. Final sınavları içinse ASÜ’de akademik takvim yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre finallerde öğrencilere, yüz yüze sınav yapılması planlanmaktadır. Ancak koronavirüs salgınına dair yaşanacak gelişmelere bağlı olarak, final sınavlarının uzaktan öğretim modeliyle yapılabilmesine imkân tanıyacak düzenlemeler de yürütülmektedir. Bu husustaki teknik çalışmalar devam etmektedir.

 

Derslerin yanı sıra sosyal etkinlikler de uzaktan öğretim modeliyle yapılmaktadır. Çevrimiçi etkinliklerde farklı ilgi alanlarına hitap eden konularda konferanslar ve sunumlar gerçekleştirilmiştir. Bunlara ek olarak, evde kalınması gereken süreci verimli değerlendirmek adına, öğrencilere bilişim teknolojileri alanında katkısı olacağı düşünülen kurslar düzenlenmiştir. Anlık yüzlerce öğrencinin takip ettiği ve ASUZEM tarafından yürütülen kurslara katılan öğrencilere “Katılım Belgesi” ve ileri bir tarihte yapılacak sınavın ardından “Sertifika” verilecektir.